Σάββατο, 7 Απριλίου 2007

Μ. Σάββατο

Μ. Σάββατο

Δεύτε λάβετε φώς
Συλλόγου Προς Διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής "Σίμων Καράς"

Εωθινό Ευαγγέλιο του Πάσχα
Συλλόγου Προς Διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής "Σίμων Καράς"


Χριστός Ανέστη

ελληνικά
Συλλόγου Προς Διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής "Σίμων Καράς"

αραβικά και γαλλικά
Από το CD «Service of Easter», Choir of St. Romanos Melodos, St. George Patriarchal Monastery, Al-Humayrah Talkalakh, Syria.

ρωσικά
Από το CD «Russian Chant for Vespers», Novospassky Monastery Choir

λατινικά
Από το CD «Russian Chant for Vespers», Novospassky Monastery Choir

Αναστάσεως Ημέρα
Συλλόγου Προς Διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής "Σίμων Καράς"

Άγγελος εβόα
Συλλόγου Προς Διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής "Σίμων Καράς"

Πάσχα Ιερόν
Συλλόγου Προς Διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής "Σίμων Καράς"

Αναστάσεως ημέρα και λαμπρυνθώμεν
Συλλόγου Προς Διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής "Σίμων Καράς"

Δεν υπάρχουν σχόλια: